قوانین و مقررات

شرح قوانین و مقررات

۱. تعاریف

۱٫۱ خریدار کسی است که به عنوان شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به خرید و پرداخت هزینه سرویس می نماید.

۱٫۲ سرویس : هر یک از خدمات ثبتی، نرم افزاری، فنی وارتباطی قابل ارائه توسط شرکت

۱٫۳ پرتال کاربران : وب سایتی به آدرس My.parsiw.ir که خریدار در آن جا حساب داشته و از طریق این حساب می تواند فهرست سرویسهای خود را مشاهده؛ آنها را تمدید نموده یا ارتقا دهد و مشخصات خریدار در آنجا ثبت شده و قابل ویرایش و بروز رسانی است.

۱٫۴ پرتال پشتیبانی : وب سایتی به آدرس My.parsiw.ir که کلیه مکاتبات الکترونیکی و ایمیلهای خریداران و سایر کاربران با شرکت در آن جا ثبت و از طریق شماره تیکت قابل پیگیری است.

۱٫۵ تعرفه : فهرست کامل سرویس های قابل ارائه همراه با ویژگی ها ومحدودیتها وقیمتها به نحوی که خریدارکاملا آگاه گردد.

۱٫۶ Spam (هرز نامه) : ارسال ایمیل به فردی بدون اینکه گیرنده بخواهد.

۱٫۷ Spam Cop: وب سایت شناسائی ومقابله با Spam ( Spamcop.net )

۱٫۸ IDC: مرکز خدمات داده ای اینترنت Internet Data Center

۱٫۹ تحویل خدمات : ارائه شناسه یا کلمه عبور استفاده از سرویسهای خریداری شده ویا اعلام انجام سایر خدمات بر اساس فاکتور یا قرارداد بین خریدار و شرکت.

۱٫۱۰ کاربر وب سایت : کلیه اشخاصی که از سراسر دنیا وب سایت خریدار را مشاهده و مرور می کنند.

۱٫۱۱ منابع RAM: میزان استفاده از حافظ اصلی سرور یا سرورهایی که به وب سایت خریدار سرویس دهی می کنند بر حسب مگابایت، وقتی که کاربران آن سایت درحال استفاده ومشاهده آن سایت می باشند.

۱٫۱۲ منابع CPU: میزان استفاده ازپردازنده سرور یا سرورهایی که به وب سایت خریدارسرویس دهی می کنند جهت پردازش درخواست ها واجرای کدهای دینامیک آن سایت نسبت به کل توان پردازنده سروربه صورت درصد وقتی که کاربران آن سایت در حال استفاده ومشاهده آن سایت می باشند.

۱٫۱۳ Disk Space: میزان فضایی که برای ذخیره کلیه فایلهای خریدار اعم ازوب سایت ، ایمیلها ، پایگاه های داده و همچنین لاگهای آنها توسط یک وب سایت مصرف می گردد.

۱٫۱۴ BandWidh: میزان رد وبدل اطلاعات بین کاربران وب سایت وسرورجهت نمایش و عملکرد یک وب سایت بر حسب مگابایت بر ثانیه. همچنین میزان ردوبدل اطلاعات بین دوسرور در صورتی که این اطلاعات به منظور سرویس دهی به کاربران آن وب سایت باشد.

۱٫۱۵ DaraTransfer: میزان تجمعی رد وبدل اطلاعات بین کاربران وب سایت و سرور یا سرورهای سرویس دهنده به وب سایت خریدار بر حسب مگابایت در ۳۰ روز گذشته.

۱٫۱۶ بالا بودن سرور: دردسترس بودن عمومی سرور در شبکه اینترنت در حداقل ۲ نقطه مختلف از دنیا بسته به سرویسهای مختلفی که روی یک سرور قراردارد باید پاسخ تستهای زیر مثبت باشد :

وب سرور ping :عمومی سرور یا پاسخ دهی سرور روی پورت ۸۰ ازطریق telnet.

ایمیل سرور ping :عمومی سرور یا پاسخ دهی سرور روی پورت ۲۵ یا ۱۱۰ ازطریقtelnet .

دیتابیس سرور: پاسخ دهی سرور روی پورتms sql server وmy sql.

۱٫۱۷ UPTime: نسبت میزان زمانی که کلیه سرویسهای سرویس دهنده به وب سایت خریدار درشبکه اینترنت بالا می باشند به کل مدت قرارداد سرویس دهی به درصد، در صورتی که وب سایت یا برخی از سرویسها به دلیل عدم رعایت بندهای این قرارداد به حالت تعلیق درآیند در این زمان محاسبه نمی شود .

۲. طرفین قرارداد

۲,۱ قرارداد حاضر بین پارسی وب پاسارگاد و به نمایندگی آقای حسین فرهیخته (مدیر عامل) که در این قرارداد “پارسی وب پاسارگاد” خوانده می شود، از یک سو و مالک مشخصات ثبت شده در سامانه ثبت نام کاربران گنجه که در این قرارداد «کاربر» نامیده می شود، در شهر آباده منعقد و برای طرفین حکم قرارداد قطعی را داشته و طرفین ملزم به اجرای تمامی مفاد آن می باشند.

۳. تحویل خدمات

١,۳ نحوه تحویل

۳,۱,۱ پس از پرداخت مبلغ سفارش توسط خریدار، با آماده تحویل شدن سرویس خریداری شده، مراتب از طریق ایمیل مندرج در پروفایل ویا برگه سرویس به خریدار اطلاع داده می شود. عدم دسترسی خریدار به آدرس ایمیل مورد نظر مانع تحویل سرویس نمی گردد.

۳,۱,۲ خریدار در صورتیکه در بازه زمانی حداکثر زمان تحویل، ایمیل مذکور را دریافت ننماید موظف است حداکثر ٢روز پس از پایان زمان تحویل مجاز بصورت کتبی وبا امضا نامه، مراتب را به بخش فروش سایت اعلام نماید.

۳,۱,۳ در صورت بروز شرایط ویژه فنی و یا محدودیتهایی که تحویل در زمان مقرر آن انجام نشود، سایت مجاز به افزایش زمان تحویل سرویس تا ٢ برابر خواهد بود.

۳,۱,۴ خریدار حق درخواست لغو سرویس خریداری شده تحویل نشده را تا قبل از سپری شدن ٢ برابر زمان تحویل مجاز آن سرویس نخواهد داشت. به عنوان مثال چنانچه زمان تحویل ٧ روز باشد در صورت عدم تحویل، خریدار تا ١۴ روز مجاز به انصراف از خرید و دریافت وجه پرداختی خود نمی باشد.
۳,۱,۵ پارسی وب پاسارگاد مسئولیتی در قبال عدم تطابق با نیاز و یا عدم استفاده خریدار از سرویس خریداری شده وتحویل شده ندارد.
۳,۱,۶ سرویسهای مرتبط با دامنه ای که توسط سایت ثبت و یا تمدید نشده اند و نزد ثبت کننده دیگری می باشند در هنگام پرداخت فاکتور تحویل شده فرض می گردند.

۳,۲ حداکثر زمان تحویل

۳,۲,۱ حداکثر زمان تحویل برای سرویسهای پارسی وب پاسارگاد که با عنایت به شرایط عمومی کشور و با فرض بدترین حالات ممکن است به شرح ذیل است . · سرور اختصاصی ٧ روز کاری · خرید نرم افزار خارجی ٧ روز کاری · ثبت دامنه ٢روز کاری · سرویس میزبانی ٢روز کاری · خدمات طراحی پوسته و وب سایت بسته به زمان اعلام شده در فاکتور یا قرارداد

۳,۲,۲ در صورت عدم انجام سفارش در محدوده حداکثر زمان تعریف شده، مشتری موظف به اعلام کتبی با امضا ذیل نامه به بخش فروش سایت و دریافت رسید ارسال می باشد.

۳,۲,۳ پس از ثبت دامنه و ارائه شناسه و کلمه عبور کنترل پانل آن به خریدار، بدلیل سلب امکان نظارتی از سایت، پارسی وب پاسارگاد هیچ مسئولیتی نسبت به آن دامنه نخواهد داشت.

۳,۲,۴ در مورد ثبت دامین های ir که می بایست توسط پژوهشگاه دانشهای بنیادی تایید و فعال گردد با توجه به اینکه به طور کلی سایت کنترلی در زمان تایید دامین نداشته و همچنین به دلیل نقص در مدارک یا مشخصات ممکن است مدت زمان تایید دامین به طول انجامد، زمان رزرو اولیه دامین مبنای تحویل قرار می گیرد.

۳,۳ تطابق با سفارش

۳,۳,۱ در صورت وجود هرگونه مغایرت سرویس ارائه شده به خریدار با مشخصات سرویس، خریدار موظف است مراتب را حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ فاکتور به پارسی وب پاسارگاد اعلام نموده و پارسی وب پاسارگاد موظف است مراتب اصلاح را در اسرع وقت به عمل آورد در غیر اینصورت مسئولیت پارسی وب پاسارگاد صرفا محدود به اصلاح سرویس پس از تاریخ اعلام خریدار و فقط تا پایان زمان سرویس مندرج در فاکتور می باشد و زمان سرویس دهی افزایشی نخواهد یافت.

۴. هزینه کالا و خدمات شرایط حاکم بر قرارداد

۴,۱ هزینه کالا و خدمات محصولات ارائه شده گنجه به صورت مجزا در لینک هر محصول تعیین گردیده است.

۴,۲ طرفین موظفند کلیه اطلاعات محرمانه طرف دیگر از جمله اسناد حقوقی و توافق نامه همکاری فیمابین را در زمان قرارداد و پس از آن محرمانه نگاه دارند. مگر با دستور مورد مراجع ذی صلاح قانونی.

۴,۳ هیچ یک از مواد و مفاد قرارداد حاضر به معنای شراکت یا وجود رابطه کارگر و کارفرمائی فیمابین کاربر و پارسی وب پاسارگاد نمی باشد.

۴,۴ تحویل کالا و خدمات به صورت الکترونیکی(از طریق ایمیل و یا پرتال کاربری) به کاربر انجام خواهد شد.

۴,۵ در صورت بروز عوامل فورس ماژور، قرارداد موقتا متوقف و پس از رفع آن به همان روال سابق ادامه می یابد.

۴,۶ کلیه ابلاغیه ها ، اخطارها، پیام ها و مکاتبات پارسی وب پاسارگاد از طریق پنل کاربری و همچنین ایمیل معرفی شده ی ایشان صورت می گیرد. پارسی وب پاسارگاد مسئولیتی در خصوص عدم توجه و یا عدم مشاهده پیام ها توسط کاربر نخواهد داشت.

۴,۷ در صورتی که در خصوص هر یک از شروط عدم مسئولیت یا نقض هر یک از مقررات کشور در رابطه با استفاده از کالا یا خدمات ارائه شده، مسئولیتی بر پارسی وب پاسارگاد تحمیل گردد، کاربر موظف است که کلیه خسارات مادی و معنوی وارده بر گنجه را جبران نماید.

۵. ضوابط خاص میزبانی

۵,۱ پارسی وب پاسارگاد مسئولیتی در قبال تحویل داده های موجود در فضای میزبانی وب به خریدار نداشته و خریدار موظف به استفاده از FTP خواهد بود.

۵,۲ پارسی وب پاسارگاد مسئولیتی نسبت به بارگذاری اطلاعات (Upload) در فضای میزبانی خریدار ویا download اطلاعات وی به صورت رایگان، ندارد.

۵,۳ پارسی وب پاسارگاد مسئولیتی نسبت به نصب نرم افزار برای خریدار به صورت رایگان، ندارد.

۵,۴ پارسی وب پاسارگاد تلاش خود را جهت راهنمایی خریدار در مسائل فنی می کند ولی خریدار خود مسئول است با اطلاعات فنی سرویس میزبانی وب آشنائی داشته باشد و پارسی وب پاسارگاد مسئولیتی نسبت به آموزش نحوه بهره برداری صحیح از سرویس ندارد.

۶. ضوابط خاص سرورهای مجازی و سرورهای اختصاصی

۶,۱ پارسی وب پاسارگاد مسئولیتی در قبال پشتیبانی فنی برای سرورهای مجازی و اختصاصی به خریدار نداشته و خریدار موظف به استفاده از ارتباط ریموت خواهد بود مگر آنکه خلاف آن در تعرفه اعلام شده باشد

۶,۲ پارسی وب پاسارگاد تنها در صورت بروز مشکلاتی که موجب عدم دسترسی به سرور از راه دور می گردد مسئول پشتیبانی فنی سرور بوده و البته در صورتی که بروز مشکل به خاطر سو عملکرد خریدار باشد هزینه پشتیبانی از خریدار اخذ خواهد شد.

۶,۳ مالک تجهیزات و سخت افزار سرور اختصاصی، پارسی وب پاسارگاد می باشد و پرداخت هزینه اجاره سرور موجب بروز حقی برای خریدار نمی گردد

۶,۴ در صورت بروز مشکل سخت افزاری که موجب عدم دسترسی به سرور شود خریدار موظف به اعلام مورد به بخش پشتیبانی پارسی وب پاسارگاد بوده و پارسی وب پاسارگاد پس از اطلاع موظف به تعویض سخت افزار معیوب به صورت رایگان می باشد.

۷. ضوابط خاص دامنه

۷,۱ ثبت دامنه های ملی دارای قوانین خاص می باشد؛ لطفا پیش از هر گونه اقدام ثبت/تمدید/انتقال، قوانین موافقت نامه دامنه های ملی را مطالعه نمایید.
بدیهی است در صورت عدم تطابق درخواستتان با قوانین مذکور، امکان تائید و انجام درخواست شما از سمت سازمان فیزیک نظری وجود نخواهد داشت.

۷,۲ تمدید یک دامنه تاریخ گذشته در صورت امکان تمدید ، ممکن است دارای جریمه تاخیر نسبت به تعرفه عادی باشد که این جریمه مطابق با قوانین ICANN و ثبت کننده اصلی وضوابط پارسی وب پاسارگاد اخذ می گردد.

۷.۳ تاریخ مستند برای مدت ثبت دامنه،whois های بین المللی می باشد.( در خصوص دامنه های ir. استعلام از ثبت کننده مستند خواهد بود(

۷.۴ اگر در سفارش خریدار، دامنه ای باشد که ثبت کننده مرجع آن را ثبت ننماید و یا در حین تکمیل مراحل ثبت، آن دامنه توسط شخص دیگری ثبت گردد و یا انتقال دامنه ای به پارسی وب پاسارگاد باشد که به هر دلیل انجام نگردد، پارسی وب پاسارگاد تنها موظف به بازگرداندن هزینه ثبت و یا انتقال آن دامنه به حساب خریدار در پرتال کاربران می باشد.

۷.۵ در صورتی که صاحب دامنه، درخواست انتقال یک دامنه به پنلی خارج از پارسی وب پاسارگاد از طریق پرتال کاربران را داشته باشد، پارسی وب پاسارگاد حق ممانعت از تکمیل مراحل انتقال را ندارد.

۷.۶ از آنجا که پارسی وب پاسارگاد ثبت وتمدید دامنه وانتقال برای خریدار را به صورت واسط انجام می دهد عدم پذیرش توسط ثبت کنندگان بین المللی و یا ثبت کننده .ir نسبت به ثبت و یا تمدید دامنه به هر دلیل مسئولیتی را متوجه پارسی وب پاسارگاد نخواهد کرد.

۷.۷ خریدار موظف است قبل از ثبت دامنه نسبت به حقوق مالکیتی دامنه برای خود تحقیق لازم را به عمل آورده و پارسی وب پاسارگاد در صورت ادعای شخص ثالث صاحب حق و مورد تائید پارسی وب پاسارگاد و مراجع ذیصلاح ایرانی وبین المللی، آن دامنه را مسدود نموده و به رای مراجع ویا قوانین بین المللی عمل می نماید.

۸. سایر ضوابط خاص

۸,۱ خریدار موظف است سرویسهایی که نزد پارسی وب پاسارگاد تمدید می نماید را از نظر تمدید شدن کنترل نموده ودر صورت عدم اعمال مراتب تمدید توسط پارسی وب پاسارگاد، حداکثر ۷روزتقویمی پس از زمان انقضاﺀ مراتب را کتبا به مقام مسئول ویا واحد شکایات ارسال نماید.

۸,۲ توافقات خاص تنها به صورت کتبی وبا مهرو امضاﺀ مجاز پارسی وب پاسارگاد معتبر خواهد بود و توافقات با پرسنل به صورت کتبی یا شفاهی و یا به هر شکل دیگر از درجه اعتبار ساقط است .

۸.۳ خریدار موظف است تحویل ، تطابق واجرای صحیح سرویس خریداری شده را کنترل نماید.

۸,۴ پارسی وب پاسارگاد هیچ مسئولیتی برای بدست آوردن دامنه از دست رفته و یا اطلاعات حذف شده از روی سرورهای میزبانی پس از اتمام قرارداد نخواهد داشت .

۸,۵ مسئولیت اطلاع از زمان انقضا سرویس وکنترل آنها بر عهده خریدار می باشد لیکن پارسی وب پاسارگاد، انقضاء سرویسهای خریدار را از ۱ ماه قبل از طریق پست الکترونیک به وی یادآوری می نماید و عدم دسترسی خریدار به پست الکترونیکی خود، مسئولیتی را برای پارسی وب پاسارگاد ایجاد نخواهد کرد.

۸,۶ وضعیت اعتبار، فهرست سرویسها و پرداختهای خریدار در حساب کاربری وی در پرتال کاربران قرار دارد که همواره می تواند برای آگاهی از وضعیت عملکرد خود از طریق شناسه و کلمه عبور خود به آن مراجعه نماید.

۸,۷ مدت زمان قطع سرویس ناشی از عدم پرداخت مطالبات پارسی وب پاسارگاد، بررسی جرائم واعمال تشخیص کارشناسی به مدت زمان سرویس دهی افزوده نمی گردد.

۸,۸ امکان دریافت هرگونه سرویس هدیه و یا کمک هزینه های پیش بینی شده در برخی از سرویسها، تنها در هنگام خرید بسته وجود دارد و طی مدت قرارداد امکان رجوع به آن وجود نداشته و در صورت عدم استفاده، هزینه آن به حساب کاربری خریدار واریز نمی شود.

۸,۹ آپلود فایل های zip ، rar ، pdf ، صوتی ، تصویری در سرویس های نامحدود به نحوی که مصداق آپلود سنتر یا دانلود سرور و یا سرویس بک آپ پیدا نمایید، خلاف مقررات هاست نامحدود است، و در صورت مشاهده سرویس معلق خواهد شد.

۸,۱۰ استفاده از ربات تلگرم غیر مجاز بوده و در صورتی که به هر شکل از ربات تلگرام استفاده نمایید سرویس بدون اطلاع معلق خواهد شد.

۸,۱۱ پارسی وب پاسارگاد در صورت تجاوز منابع سرویس کاربر از حدود تعیین شده، حق قطع سرویس بدون اخطار قبلی تا تعیین وضعیت را خواهد داشت و مراتب را به اطلاع کاربر خواهد رساند. در این صورت، شرکت، پس از ارتقا سرویس توسط کاربر ویا کاهش مصرف، اقدام به ارائه سرویس دهی خواهد نمود.

۹. شرایط و قوانین مالی

۹,۱ نحوه پرداخت در پرتال کاربران درج شده است. به طور عمومی خریدار موظف است مدارک پرداخت خود را تا پایان مدت سرویس نگهداری نماید.

۹,۲ خریدار موظف است پرداخت خود را به طور نقدی ویا در وجه حسابهای اعلام شده در پرتال کاربران بپردازد. در شرایطی که پارسی وب پاسارگاد در راستای مساعدت با خریدار اقدام به پذیرش چک مدت دار در خصوص فاکتور وی نماید، با عدم وصول وجه چک، خریدار موظف است در روز سررسید فورا اقدام به واریز وجه به حسابهای اعلام شده نماید و لاشه چک خود را دریافت نماید در غیر این صورت هزینه تاخیر در وصول اسناد ،پیگیری های حقوقی ، ایاب و ذهاب و سایر موارد نیز بر عهده خریدار خواهد بود. ضمنا در این گونه موارد پارسی وب پاسارگاد حق دارد ضمن تعلیق سرویس، فاکتور خریداری که قسمتی از وجه آن در زمان مورد توافق وصول نشده را باطل نموده وخسارات وارده بر پارسی وب پاسارگاد وهزینه سرویس را از آن کسر نماید.

۹,۳ به دلیل محدودیت های نگهداری داده های حسابداری، فیش بانکی و یا حواله ای که برای افزایش اعتبار و یا پرداخت یک صورت حساب پرداخت شده، تنها تا ۶ ماه پس از واریز قابلیت استفاده را خواهد داشت.

۹,۴ پارسی وب پاسارگاد، حق تامین و وصول کلیه مطالبات و جرائم ، سود تاخیر در پرداخت و سایر هزینه های خود از محل قطع موقت و یا دائم کلیه سرویسها و اعتبارات خریدار نزد خود را خواهد داشت و در صورتی که خریدار فورا به اخطار اعلام شده از سوی پارسی وب پاسارگادتوجه ننماید، حق هر گونه اعتراض بعدی را از خود سلب می نماید. لازم به ذکر است که مدت قطعی سرویس ناشی ازعدم پرداخت مطالبات گنجه، به مدت سرویس دهی افزوده نخواهد شد و کلیه مسئولیتهای ناشی از این نوع قطع سرویس برعهده خریدار می باشد.

۹,۵ پارسی وب پاسارگاد برای گسترش خدمات و افزایش سرویس دهی به خریداران خود در بازه های مختلف زمانی اقدام به انتشار و توزیع بن های خرید می نماید. لازم به ذکر است که پارسی وب پاسارگاد در پذیرش و یا عدم پذیرش این بنها دربازه های تخفیف و ایام خاص مختار می باشد.

۹,۶ برای خرید یک سرویس میزبانی و یا یک بسته نرم افزاری امکان پذیرش بیش از یک بن وجود ندارد.

۹,۷ هیچ یک از کمک هزینه ها و خدمات مازاد بسته ها قابل تبدیل به ارزش ریالی و کسر از فاکتور نمی باشد.

۹,۸ بازگشت پول :

۹,۸,۱ کلیه سرویس های با دوره پرداخت بیش از شش ماهه پارسی وب پاسارگادبه استثنای سرویس های ثبت دامنه، انواع لایسنس، طراحی سایت و گواهی نامه های امنیتی SSL دارای ۷ روز ضمانت برگشت وجه از زمان پرداخت می باشند و در صورت عدم رضایت کاربر از سرویس دریافتی، هزینه تعداد روزهای سپری شده از دوره خرید محاسبه گردیده و مابه التفاوت به پنل کاربری کاربر بازگشت داده خواهد شد.

۹,۸,۲ ضمانت برگشت وجه تنها در سرویس های جدید ارائه می شود. تمدید یا ارتقای هر سرویس شامل ضمانت برگشت وجه نمی شود.

۹,۸,۳ پس از پایان مدت ضمانت برگشت وجه، هیچگونه درخواستی مبنی بر برگشت پول مسموع نخواهد بود

۹,۸,۴ برگشت پول با درخواست کتبی مالک تنها با حضور وی یا نماینده قانونی او در محل پارسی وب پاسارگاد با پرداخت چک به نام خریدار یا نماینده قانونی وی و در تاریخ ابتدای ماه شمسی آینده پس از کسر هزینه های قرارداد شامل هزینه پیک (در صورتی که وجه توسط پیک دریافت شده باشد) و یا هزینه کارمزد بانک (در صورتی که مبلغ توسط پرداخت آنلاین بانک پرداخت شده باشد) ممکن است.

۹,۹ بدهی ها

۹,۹,۱ پارسی وب پاسارگاد با اعلام و اخطار قبلی در خصوص تسویه بدهی های معوق حق قطع سرویسی که خریدار برای آن بدهکار است و یا سایر سرویسها و خریدهای قبلی خریدار را داشته و می تواند در صورت تمایل با تملک برخی از آنها معادل مبلغ آن در فاکتور فروش (نسبت به مدت اعتبار آن به کل زمان سرویس) از میزان بدهی (اصل بدهی، جرائم و یا خسارات وارده بر گنجه) کسر نماید.

۹,۹,۲ پارسی وب پاسارگاد مختار است برای هر روز تاخیر خریدار در تسویه بدهی ها، خسارات و یا جرائم و مانند آنها معادل ۵ درصد خسارت به صورت روزانه منظور نماید که به طور یکجا ودر هنگام تسویه بدهی، خریدار موظف به تسویه مجموع آن خواهد بود.

۹,۱۰ جرائم

۹,۱۰,۱ پارسی وب پاسارگاد حق دریافت هزینه فنی جهت رفع مسدودی یک سرویس را خواهد داشت.

۱۰. انقضاء و تمدید خدمات

۱۰,۱ تاریخ تمدید یک سرویس منقضی شده، از زمان تاریخ انقضاء قبلی خواهد بود همچنین پارسی وب پاسارگاد مسئولیتی در قبال نگهداری و ارائه اطلاعات و داده های خریدار پس از تاریخ انقضا نخواهد داشت.

۱۱. گارانتی و پشتیبانی

۱۱,۱ طبق چارچوب ماده ۱۸٫۲ این قرارداد؛ سرویس های با دوره پرداخت بیش از شش ماه پارسی وب پاسارگاد شامل گارانتی برگشت پول است و این در صورتی است که موارد مربوط به مسئولیت خریدار نقض نشده باشد. گارانتی بازگشت وجه شامل سرویس های ثبت دامنه، انواع لایسنس، گواهی امنیتی SSL و طراحی سایت نمی شود.

۱۱,۲ پارسی وب پاسارگاد تنها مسئولیت سرویس دهی در حوزه خرید را دارد. در خصوص اختلالات و موارد دیگر مانند ارتباط اینترنت خریدار وبرنامه نویسی وب ونرم افزارها ومشکل دامنه ای که نزد دیگران ثبت شده است مسئولیتی متوجه پارسی وب پاسارگاد نمی باشد.

۱۱,۳ ملاک وجود اختلال در سرویس، گزارش واحد فنی ویک سایت Tracer معتبر که باید توسط پارسی وب پاسارگاد تائید شده باشد، است.

۱۱,۴ زمان اختلال در سرویس خریدار در صورت درخواست کتبی وی با اعلام مدت اختلال وتائید واحد فنی، در صورتی که میزان تجمعی آن از ابتدای دوره از ۰٫۲% کل دوره بیشتر باشد، به مدت سرویس افزوده می گردد.

۱۱,۵ ارائه خدمات پشتیبانی در پارسی وب پاسارگاد بر مبنای پرتال پشتیبانی و به صورت ۲۴ ساعته و هفت روز هفته می باشد. ضمنا به درخواستهایی که از طریق ایمیل، ویا تلفن اعلام گردد نیز رسیدگی می شود. (در ساعات اداری از طریق تلفن و پرتال پشتیبانی و email در در ساعات غیر اداری از طریق email و پرتال پشتیبانی.)
خدمات پشتیبانی از طریق تلفن در ساعات و روزهای کاری از شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۶:۳۰ در روزهای پنج شنبه از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰ انجام می گردد.

۱۱,۶ نحوه ارتباط مستند خریدار برای درخواستهای گارانتی و پشتیبانی باید از طریق پرتال پشتیبانی باشد که زمان دقیق ارسال درخواست، زمان دقیق رسیدگی وهویت خرید مشخص باشد.

۱۱,۷ عدم رضایت از خدمات بخش پشتیبانی و فنی می بایست به سرعت (ظرف ۲۴ ساعت) از زمان وقوع به واحد شکایات و یا دفتر مدیریت از طریق پرتال پشتیبانی اعلام گردد.

۱۱,۸ سرویس ها و رویه عمومی پارسی وب پاسارگاد بر اساس استاندارد فنی بین المللی و مصالح پارسی وب پاسارگاد تعریف شده و برای خریدار خاص غیر قابل تفکیک و تغییر است وخریدار موظف است بررسی لازم خود را قبل از خرید سرویس بعمل آورده باشد.

۱۱,۹ پارسی وب پاسارگاد مسئولیتی در قبال عدم تطابق سرویس خریداری شده با نیاز مشتری ندارد.

۱۱,۱۰ پارسی وب پاسارگاد نسبت به نصب و عملیاتی شدن نرم افزارهائی را که مورد تائید بخش فنی نمی باشد، مسوولیتی ندارد.

۱۱,۱۱ میزان مسئولیت پارسی وب پاسارگاد در مقابل حوادث ناخواسته و خسارات غیر مستقیم وارد بر خریدار در استفاده از سرویس و یا اطلاعات خریدار محدود به بند خسارات این قانون خواهد بود.

۱۱,۱۲ در صورتی که در روند انتقال هاست خود به پارسی وب پاسارگاد از انتقال خود پشیمان شده و درخواست بازگشت وجه دهید؛ برای پلن های با فضای دیسک برابر یا بالاتر از ۳ گیگابایت، مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰ ریال جریمه درنظر گرفته شده و از پرداخت اولیه کسر می گردد.

۱۲. تغییرات

۱۲,۱ تغییرات توافقنامه

۱۲,۱,۱ توافقنامه استفاده از خدمات پارسی وب پاسارگاد تابعی است از قوانین جمهوری اسلامی ایران وسایر قوانین بین المللی و توافقات مجامع بین المللی ناظر بر سرویسهای قابل ارائه پارسی وب پاسارگاد و از آنجا که این قوانین و توافقات در سطح کشور و بین الملل به طور آنلاین وماهانه امکان تغییر دارند، پارسی وب پاسارگاد حق تغییرات آتی در توافقنامه را بر خود محفوظ می داند ونسخه توافقنامه بروز شده را از طریق لینک به صفحه توافقنامه در وب سایت پارسی وب پاسارگاد در دسترس عموم خواهد بود.ضمنا پارسی وب پاسارگاد مسئولیتی نسبت به اطلاع رسانی نفر به نفر درخصوص تغییرات احتمالی نداشته وخریدار می بایست موارد را عندالزوم با مراجعه به وب سایت پارسی وب پاسارگاد کنترل نماید.

۱۲,۲ تغییرات تعرفه

۱۲,۲,۱ در صورت تغییر تعرفه درحین استفاده از سرویس، خریدار در صورت تمایل به ارتقا در سرویس فعلی خود موظف به رعایت قیمتهای جدید خواهد بود . لیکن خدمات خریداری شده با تعرفه قبلی تا پایان دوره آن ارائه می گردد.

۱۲,۲,۲ هزینه های کارشناسی نیروی فنی ویا سایر خدماتی که درهنگام استفاده از یک سرویس اولیه خریداری شده مورد نیاز واقع می گردد تابع تعرفه روز درخواست جدید خریدار می باشد .

۱۲,۲,۳ ارتقاﺀ سرویس میزبانی از یک سرویس به سرویس بالاتر انجام می گیرد و هزینه آن معادل مابه التفاوت تعداد روزهای باقیمانده از هزینه هر سرویس می باشد.

۱۲,۲,۴ سرویسهای خریدار تنزل داده نمی شود .

۱۲,۲,۵ تغییرات تعرفه از طریق وب سایت منعکس شده وخریدار موظف به تبعیت از آن برای سفارشات جدید می باشد مگر اینکه پیش فاکتور مهلت داری در اختیار باشد که قبل از تغییرات تعرفه برای وی صادر گشته باشد .

۱۲,۲,۶ تغییرات فنی : پارسی وب پاسارگاد برای بهبود کیفیت خدمات حق انجام تغییرات فنی، سخت افزاری، نرم افزاری یا شبکه ای را در سرویسهای ارائه شده دارد. در مورد تغییراتی که سرویس خریدار را تحت تاثیر قرار می دهد پارسی وب پاسارگاد موظف است از یک روز تا یک ماه قبل از اعمال تغییرات ، از طریق وب سایت پارسی وب پاسارگاد، پرتال کاربران یا پرتال پشتیبانی ویا ارسال خبر نامه به آدرس Email خریداران اطلاع رسانی نماید. خریدار موظف است خود را با این تغییرات سازگار نماید. هرگاه به دلیل موارد ضروری، پارسی وب پاسارگاد امکان اطلاع رسانی را از دست بدهد ویا فوریتهای فنی وی را ناچار به این امر نماید مسئولیتی برای اطلاع رسانی زمان ونحوه تغییرات نخواهد داشت ضمناخریدار به پارسی وب پاسارگاد وکالت می دهد تا درزمان مورد نیاز در جهت بهبود سطح کیفی سرویس اقدام به انجام فعالیتهای سخت افزاری و نرم افزاری روی سرورهای اختصاصی و سرویسهای میزبانی آن نماید.

۱۲,۲,۷ تغییرات مالکیت: تغییرات مالکیت سرویس از طریق درخواست کتبی خریدار یا نماینده وی ویا ارسال ایمیل درخواست مذکور از طریق آدرس ایمیل موجود در حساب کاربری در پرتال کاربران انجام میگردد.

۱۲,۲,۸ پارسی وب پاسارگاد در راستای حفظ حقوق خریداران خود حق دارد مدارک شناسایی متقاضی تغییر مالکیت را جهت احراز هویت وی و انطباق با مشخصات مالک سرویس دریافت دارد.

۱۲,۲,۹ پارسی وب پاسارگاد می تواند تا زمانی که اطلاعات کافی در مورد موارد مشکوک پیدا نکرده است، اقدامی برای تغییر مالکیت یک سرویس صورت ندهد.

۱۳. فعالیتهای غیرمجاز خریدار

۱۳,۱ تخطی از هر یک از شرایط درج شده در ذیل موجب تعلیق سرویس می شود. پارسی وب پاسارگاد تنها تشخیص دهنده تخطی از شرایط مندرج می باشد. پارسی وب پاسارگاد حق قطع سرویس بدون هیچ اخطار قبلی و یا اجتناب از سرویس دهی را برای خود محفوظ می دارد. زمانی که پارسی وب پاسارگاد از تخطی یک خریدار از شرایط مندرج اطلاع پیدا می کند نسبت به بررسی فنی و یا حقوقی موضوع اقدام خواهد کرد در این زمان ممکن است برای جلوگیری از ادامه تخلف سرویس خریدار به صورت موقت قطع گردد. پس از تکمیل بررسی ها پارسی وب پاسارگاد بسته به نوع تخلف مجاز به محدودسازی، تعلیق یا قطع سرویس خاطی خواهد بود همچنین پارسی وب پاسارگاد در صورت لزوم حق پیگرد قانونی متخلف را نیز برای خود محفوظ می دارد. هر گونه عملی که در اینجا به آن اشاره نشده باشد ولی از نظر قوانین جاری کشور ایران یا کشور محل قرارگیری سرورها خلاف باشد نیز تخلف از شرایط خدمات محسوب می گردد. پارسی وب پاسارگاد هیچگونه وجهی به خریدار متخلف از شرایط خدمات تحت هر عنوان مانند ادعای خسارت یا هزینه مدت باقیمانده سرویس پرداخت نخواهد نمود. همچنین خریدار متخلف مسئول جبران خسارت وارده به گنجه خواهد بود. قسمتی از تخلفات عبارتند از :

– در کلیه سرویس هاست اشتراکی نامحدود امکان آپلود فایل های zip ، rar ، pdf ، صوتی و تصویری، بصورتی که مصداق آپلودسنتر یا دانلود سنتر داشته باشد، غیر مجاز بوده و در صورت مشاهده سرویس مورد نظر بدون اطلاع معلق خواهد شد.
– استفاده از ربات تلگرم غیر مجاز بوده و در صورتی که به هر شکل از ربات تلگرام استفاده نمایید سرویس بدون اطلاع معلق خواهد شد.
– پارسی وب پاسارگاد مجاز به عدم سرویس دهی به کاربرانی است که در سرویس های زیادی ایجاد مشکل می کنند. (کسانی که دارای چندین سرویس هستند)
– پارسی وب پاسارگاد در صورت تجاوز منابع سرویس کاربر از حدود تعیین شده، حق قطع سرویس بدون اخطار قبلی تا تعیین وضعیت را خواهد داشت و مراتب را به اطلاع کاربر خواهد رساند. در این صورت، شرکت، پس از ارتقا سرویس توسط کاربر ویا کاهش مصرف، اقدام به ارائه سرویس دهی خواهد نمود.
– در صورتیکه کاربر در استفاده از برخی منابع که قابل اندازه گیری نیستند از حد استاندارد سرویس تجاوز نماید به تشخیص بخش فنی، شرکت حق قطع سرویس تا تعیین تکلیف جدید را دارد.
– پارسی وب پاسارگاد برطبق قانون موظف است در صورت برخورد با موارد مجرمانه نسبت به انسداد سرویسها واقامه دعوا وارائه اطلاعات کاربر که محتوای مجرمانه در سرویس خود ویا در سرویس متصل به دامنه خود را دارد به مراجع قضائی اقدام نماید.
– پارسی وب پاسارگاد حق آشکار ساختن هرگونه اطلاعات را برای اجرای قوانین، مقررات و بطور کلی روال قانونی و درخواست دستگاه های قضایی و دولتی، ضروری می داند و همچنین حق ویرایش، رد، ارسال یا حذف هرگونه موارد یا اطلاعات را به صورت کلی یا جزئی به صلاحدید گنجه در هر زمان برای خود محفوظ می دارد.
– بدیهی است که احتمال مسدود شدن هاست به دلیل ارسال ایمیل های اسپم یا مصرف بیش از حد منابع و یا در دسترس نبودن سایت ها به دلیل مشکلات احتمالی در تمامی هاستینگ ها وجود دارد، همچنین احتمال از دست رفتن اطلاعات کاربران یا ایجاد مشکلات نرم افزاری و سخت افزاری برای سرور ها به صورت خواسته یا ناخواسته وجود دارد، پارسی وب پاسارگاد  سعی دارد با تهیه بک آپ از سرویس ها این مشکلات را به حد اقل برساند اما به هیچ عنوان هیچگونه تعهدی در این زمینه وجود ندارد و تمامی کاربران موظف به تهیه یک نسخه پشتیبان از سرویس های خود در جایی به غیر از سرور ها و تجهیزات پارسی وب پاسارگاد هستند.
– کاربر در انتخاب سرویس می بایست متناسب با نیاز خود اقدام نماید و در مورد سرورهای مجازی، پارسی وب پاسارگاد قادر خواهد بود جهت جلوگیری از مزاحمت ها و آسیب های احتمالی برای دیگر کاربران، از ادامه خدمات رسانی به کاربران پرمصرف خودداری نماید.
– استفاده از نرم افزارهای بدون رعایت حق کپی رایت ایران و بین المللی.
– نصب ویا استفاده برنامه ای که موجب اختلال در عملکرد سرور گردد.
– ارسال یا اجرای فایلهای اجرایی مانند فایلهایی با پسوند exe , com , bat , vbsو امثالهم و در صورت وجود – این فایلها بدون اخطار از فضای خریدار حذف می شود و با خریدار بر طبق قانون برخورد می گردد
– خریدار مجاز به استفاده از کدهای مخرب مانند انواع ویروسها و یا سورس هایی که موجب آلودگی یا پایین آمدن امنیت سرور گردد نمی باشد.
– استفاده از برنامه های ضعیف نگارشی که موجب نفوذ به سرویس وسایر سرویسهای دیگرپارسی وب پاسارگاد وسایر خریداران گردد.
– وجود فایلهای حاوی ویروس عمدا ویا سهوا در فضای سرویس مورد خریداری
– ارسال هرزنامه (Spam ) عمدا ویا سهوا (ملاک، گزارش RBL و یا بررسی تیم فنی گنجه می باشد) حتی اگر از سرویس میل سرویس دهنده ثالثی استفاده شده باشد.
– ارسال ایمیل بصورت گروهی و تعداد بالا (حداکثر ۱۰۰۰ ایمیل در روز و ۵۰ ایمیل در ۱۰ دقیقه مجاز می باشد به شرط آنکه کلیه گیرندگان ایمیلها، خودشان درخواست دریافت ایمیل از خریدار را داشته و آدرس و توضیح نحوه لغو عضویت به زبان انگلیسی در متن ایمیل وجود داشته باشد).
– گزارش فنی پارسی وب پاسارگاد و یا IDC که سرور میزبانی در آن می باشد نسبت به انجام اعمال مغایر قانون پارسی وب پاسارگاد.
– عدم رعایت قانون جرائم رایانه ای جمهوری اسلامی ایران (خریدار موظف به کسب اطلاع کامل در مورد این قانون می باشد)
– انجام فعالیتهایی که به هر شکل موجب اختلال در ارائه خدمات گنجه به خریدار و یا سایر خریداران گردد.
– استفاده از سرویس جهت ایجاد اختلال و یا نفوذ در سیستمهای اشخاص ثالث.
– راه اندازی mail server Open relay.
– انجام فعالیت IRC
– فعال سازی Recursion برای DNS سرور
– عدم رعایت محدوده استفاده از منابع تخصیص یافته در هر سرویس.
– مختل کردن امنیت سیستم یا شبکه. در صورت بروز چنین مسائلی پارسی وب پاسارگاد حق پیگرد قانونی و شکایت از – متخلف به مراجع قانونی را محفوظ می دارد. نمونه هایی از اختلال در امنیت سیستم یا شبکه شامل موارد ذیل می شود: دسترسی یا استفاده غیر مجاز از داده ها، سیستم یا شبکه، از جمله هر گونه تلاش برای جستجو، اسکن یا آزمایش آسیب پذیری یک سیستم یا شبکه، مداخله در خدمات ارائه شده به هر کاربر، میزبان یا شبکه، شامل: تلاش برای دسترسی به اطلاعات نامه های الکترونیکی، تلاش عامدانه برای پر کردن فضای یک سیستم، تلاش برای تغییر و یا حذف اطلاعات وب سایتها بدون مجوز از مالکان آنها و …
– قرار دادن هرگونه داده تحت پوشش قانون کپی رایت بدون مجوز .
– استفاده غیر مجاز از علائم تجاری دیگران
– استفاده غیر مجاز از لوگو های دیگران
– هرگونه تخلف از قانون جرایم رایانه ای ایران
– اهانت به هر شخص، گروه، سازمان، قوم یا کشور
– انتشار اکاذیب علیه دیگران
– کلاه برداری های اینترنتی و هرگونه عاملی که موجب فریب بازدیدکنندگان شود
– سایتهای فعال در زمینه HYIP ویا دارای سیستم هرمی
– فروش یا تبلیغ هرگونه کالا یا خدمات غیر مجاز طبق قوانین جاری ایران و کشوری که سرورها در آن قرار دارد
– سایتهای مرتبط یا حامی گروههای شناخته شده تروریست بین المللی
– استفاده از سرویس های پارسی وب پاسارگاد برای نگهداری، ارسال، نمایش، انتقال، تبلیغ یا هر عمل مشابه بر روی داده های مرتبط با مسائل جنسی به هر شکل.

۱۳,۲ مسئولیت محتوای درج شده در سرویس تامین شدۀ خریدار ویا متصل به دامنه خریداری شده از پارسی وب پاسارگاد تماما بر عهده خریدار است . این مسئولیت شامل موارد تخلف عمد وسهو ویا مواردی که توسط اشخاص ثالث نیز انجام می پذیرد خواهد بود.

۱۳,۳ در صورت عدم رعایت قانون جرائم رایانه ای جبران کلیه خسارات وهزینه های مادی ومعنوی کلی وجزئی وارد بر پارسی وب پاسارگاد در پاسخگوئی به مراجع ذیصلاح بر عهده خریدار خواهد بود.

۱۳,۴ پارسی وب پاسارگاد برطبق قانون موظف است در صورت برخورد با موارد مجرمانه نسبت به انسداد سرویسها واقامه دعوا وارائه اطلاعات خریدار که محتوا یا عمل مجرمانه در سرویس خود ویا در سرویس متصل به دامنه خود را دارد به مراجع قضائی اقدام نماید.

۱۳,۵ خریدار موظف است که کلیه مقررات، شرایط و ضوابط پارسی وب پاسارگاد و قوانین جمهوری اسلامی ایران را رعایت نماید. درصورت عدم رعایت، پارسی وب پاسارگاد حق تعلیق سرویس به صورت موقت یا دائم و پیگرد قانونی ودریافت خسارت وارده از خریدار را دارد و خریدار موظف به جبران کلیه خسارات وهزینه وارده بر پارسی وب پاسارگاد می باشد همچنین هیچ وجهی بابت فسخ سرویس ویا ایام باقیمانده سرویس یا خسارت وارده به خریدار متخلف، پرداخت نخواهد شد.

۱۳,۶ خریداران مسئول عملکرد خود در رابطه با سرویس تهیه شده می باشند همچنین می بایست به حقوق سایر خریداران پارسی وب پاسارگاد احترام بگذارند. پارسی وب پاسارگاد حق تعلیق یا قطع دائم سرویس خریدارانی که به صورت خواسته یا ناخواسته موجب اختلال در سرویس سایر خریداران می گردد را برای خود محفوظ می دارد. ضمنا خریدار حق هیچ گونه اعتراضی را نخواهد داشت

۱۳,۷ به غیر از آن دسته از قوانین که مستقیما به نحوه استفاده از سرویس برمی گردد که با پایان سرویس به پایان می رسد، بندهای دیگر قوانین پابرجا بوده وخریدار همواره موظف به رعایت قوانین عمومی وحقوقی پارسی وب پاسارگادخواهد بود.

۱۳,۸ کلیه مسئولیت عدم استفاده صحیح از سرویس خریداری شده با خریدار می باشد و پارسی وب پاسارگادتنها مسئول ارائه سرویس استاندارد و بر اساس تعهدات فنی اعلام شده در بسته های میزبانی خود می باشد.

۱۴. امنیت و محرمانگی

۱۴,۱ به طور کلی محیط اینترنت به همان میزان سایر محیط های ارتباطی مانند پست، دورنگار و تلفن، برای انتقال اطلاعات محرمانه امنیت دارد. در کلیه این محیطها ممکن است اطلاعات استراق سمع شوند. به همین دلیل ضمن آنکه پارسی وب پاسارگاد تمام تلاش خود را برای ایجاد محیطی امن برای نگهداری و تبادل اطلاعات به صورت محرمانه می نماید، با این حال به منظور احتیاط، از خریداران می خواهد که همیشه ارتباطات آنلاین اینترنتی خود را نا امن فرض نمایند. پارسی وب پاسارگاد هیچ گونه مسئولیتی در رابطه با امنیت تبادل اطلاعات از شبکه و سرورهای خود، با جاهای دیگر را نمی پذیرد

۱۴,۲ پارسی وب پاسارگاد با تدابیر امنیتی خود مسئول حفظ امنیت پایه سرویس های خود می باشد.

۱۴,۳ پارسی وب پاسارگاد مسئولیتی نسبت به ضعف ایمنی ناشی ازنرم افزارها، application ها ویا برنامه های مورد استفاده خریدار ندارد.

۱۴,۴ پارسی وب پاسارگاد مسئولیتی نسبت به امنیت تبادل داده ما بین خریدار وسرورهای خود ندارد.

۱۴,۵ پارسی وب پاسارگاد مسئولیتی نسبت به در اختیار گرفتن کلمه عبور سرویسهای خریدار، توسط اشخاص ثالث ندارد.

۱۴,۶ پارسی وب پاسارگاد موظف به رعایت محرمانگی کلیه داده ها و نرم افزارهای موجود در سرویس خریدار می باشد و همچنین آن را در اختیار اشخاص ثالث قرار نخواهد داد.

۱۴,۷ پارسی وب پاسارگاد تلاش خود را برای حصول بالاترین سطح امنیت ممکن برای حساب آنلاین خریداران انجام می دهد. از این رو پارسی وب پاسارگاد نسبت به اموری که در حیطه مسئولیت خریدار از لحاظ نگهداری امنیت حساب خود می باشد، مسوولیتی ندارد.

۱۵. رویه حفاظت

۱۵,۱ پارسی وب پاسارگاد درقبال حفاظت کامل از اطلاعات شخصی خریدار مسئول بوده و حق استفاده وارائه به اشخاص ثالث ویا استفاده تبلیغاتی را ندارد وتنها در صورت دریافت حکم قضائی اطلاعات شخص مورد تقاضا را بنا بر ضرورت قانونی در اختیار مقام قضائی قرار خواهد داد.
تبصره۱. اطلاعات مندرج در Whois دامنه به دلیل قابل رویت بودن برای عموم از این قاعده مستثنی می باشد.

۱۶. تعهدات کاربر

۱۶,۱ خریدار موظف است که کلیه مواد توافقنامه، ضوابط پارسی وب پاسارگاد و قوانین جمهوری اسلامی ایران را رعایت نماید. درصورت عدم رعایت، گنجه حق قطع سرویس به صورت موقت یا دائم و پیگرد قانونی ودریافت خسارت از خریدار را دارد وخریدار موظف به جبران کلیه خسارات وهزینه وارده بر پارسی وب پاسارگاد می باشد همچنین هیچ وجهی بابت فسخ سرویس ویا ایام باقیمانده سرویس یا خسارت وارده به خریدار متخلف، پرداخت نخواهد شد.

۱۶,۲ خریداران مسئول عملکرد خود در رابطه با سرویس تهیه شده می باشند همچنین می بایست به حقوق سایر خریداران گنجه احترام بگذارند. پارسی وب پاسارگاد حق تعلیق یا قطع دائم سرویس خریداران که به صورت خواسته یا ناخواسته موجب اختلال در سرویس سایر خریداران می گردد را برای خود محفوظ می دارد. ضمنا خریدار حق هیچ گونه اعتراضی را نخواهد داشت

۱۶,۳ به غیر از آن دسته از قوانین که مستقیما به نحوه استفاده از سرویس برمی گردد که با پایان سرویس به پایان می رسد. بندهای دیگر قوانین پابرجا بوده وخریدار همواره موظف به رعایت قوانین عمومی وحقوقی گنجه خواهد بود.

۱۶,۴ کلیه مسئولیتهای عدم استفاده صحیح از سرویس خریداری شده با خریدار می باشد و پارسی وب پاسارگاد تنها مسئول ارائه سرویس استاندارد و بر اساس تعهدات فنی اعلام شده در بسته های میزبانی خود می باشد.

۱۷. روش ارتباط طرفین باهم

۱۷,۱ روش ارتباطی مستند پارسی وب پاسارگاد با خریدار، آدرس ایمیل خریدار و پاسخ به تیکت های پرتال پشتیبانی که حساب کاربری وی در پرتال کاربران ثبت شده است، خواهد بود.

۱۷,۲ روش ارتباطی مستند خریدار با پارسی وب پاسارگاد، ثبت تیکت در پرتال پشتیبانی با دریافت شماره پیگیری تیکت و یا ارسال نامه و دریافت رسید کتبی از پارسی وب پاسارگاد خواهد بود.

۱۷,۳ استفاده از ایمیل توسط خریدار برای تسهیل انجام کار مقدور بوده لیکن روش مستند در موارد شبهه انگیزبرای خریدار محسوب نمی گردد.

۱۷,۴ پارسی وب پاسارگاد مسئولیتی نسبت به تبعات وخسارات وارد بر خریداری که اطلاعات تماس تغییر یافته خود را از طرق معتبر به اطلاع گنجه نرسانده است ندارد.

۱۸. محدودیت استفاده از منابع

۱۸,۱ پارسی وب پاسارگاد در تعرفه ی خود و یا در سایت این موارد را مشخص نموده و محدوده استفاده از منابع سرویسهای پارسی وب پاسارگاد برای عموم سرویسها در تعرفه درج شده است؛ لیکن موارد زیر نیز باید در نظر باشند:
– حداکثر CPU در میزبانی اشتراکی ۱۰% در بازه زمانی ۱ دقیقه.
– حداکثر Ram در میزبانی اشتراکی ۱۰%.
– میزان مجاز مصرف دیتابیس در میزبانی اشتراکی ۲۰% فضای کل هاست خریداری شده.
– حداکثر Data Transfer مجاز بر اساس مشخصات مندرج درتعرفه .
– حداکثر Disk Space بر اساس مشخصات مندرج درتعرفه.
– حداکثر Bandwidth لحظه ای در میزبانی اشتراکی ۱ مگابیت در ثانیه .

۱۸,۲ ملاک تشخیص، نرم افزارهای کنترلی و واحد فنی پارسی وب پاسارگاد خواهد بود.

۱۸,۳ پارسی وب پاسارگاد در صورت تجاوز منابع سرویس کاربر از حدود تعیین شده، حق قطع سرویس بدون اخطار قبلی تا تعیین وضعیت را خواهد داشت و مراتب را به اطلاع خریدار خواهد رساند. در این صورت، پارسی وب پاسارگاد، پس از ارتقا سرویس توسط خریدار ویا کاهش مصرف، اقدام به ارائه سرویس دهی خواهد نمود.

۱۸,۴ در صورتی که خریدار در استفاده از برخی منابع که قابل اندازه گیری نیستند از حد استاندارد سرویس تجاوز نماید به تشخیص بخش فنی، پارسی وب پاسارگاد حق قطع سرویس تا تعیین تکلیف جدید را دارد.

۱۹. محتوا

۱۹,۱ سرویسهای پارسی وب پاسارگاد می بایست در جهت مقاصد قانونی استفاده گردد. انتقال، نگهداری یا انتشار هر گونه اطلاعات یا داده که مخالف هر قانون اجرایی باشد یا مستقیما به تخلف از قانون خاصی کمک کند ممنوع است. این مورد می تواند شامل موارد زیر باشد (البته محدود به موارد زیر نیست(
– قرار دادن هرگونه داده تحت پوشش قانون کپی رایت بدون مجوز.
– استفاده غیر مجاز از علائم و اسامی تجاری دیگران.
– استفاده غیر مجاز از لوگو های دیگران.
– هرگونه تخلف از قانون جرایم رایانه ای ایران.
– اهانت به هر شخص، گروه، سازمان، قوم یا کشور.
– انتشار اکاذیب علیه دیگران.
– کلاه برداری های اینترنتی و هرگونه عاملی که موجب فریب بازدیدکنندگان شود.
– سایتهای فعال در زمینه HYIP و یا دارای سیستم هرمی .
– فروش یا تبلیغ هرگونه کالا یا خدمات غیر مجاز طبق قوانین جاری ایران و کشوری که سرورها در آن قرار دارد.
– سایتهای مرتبط یا حامی گروههای شناخته شده تروریست بین المللی.
– استفاده از سرویس های پارسی وب پاسارگاد برای نگهداری، ارسال، نمایش، انتقال، تبلیغ یا هر عمل مشابه بر روی داده های مرتبط با مسائل جنسی و غیر اخلاقی به هر شکل.

۱۹,۲ مسئولیت محتوای درج شده در سرویس تامین شدۀ خریدار ویا متصل به دامنه خریداری شده از پارسی وب پاسارگاد تماما بر عهده خریدار است. این مسئولیت شامل موارد تخلف عمد وسهو ویا مواردی که توسط اشخاص ثالث نیز انجام می پذیرد خواهد بود.

۱۹,۳ در صورت عدم رعایت قانون جرائم رایانه ای جبران کلیه خسارات وهزینه های مادی ومعنوی کلی وجزئی وارد بر پارسی وب پاسارگاد در پاسخگوئی به مراجع ذی صلاح، بر عهده خریدار خواهد بود.

۱۹,۴ پارسی وب پاسارگاد برطبق قانون موظف است در صورت برخورد با موارد مجرمانه نسبت به انسداد سرویسها و اقامه دعوا وارائه اطلاعات خریدار که محتوای مجرمانه در سرویس خود ویا در سرویس متصل به دامنه خود را دارد به مراجع قضائی اقدام نماید.

۲۰. نسخه پشتیبان (Backup)

۲۰,۱ به طور کلی مسئولیت تهیه نسخه پشتیبان از داده ها و فایلها با خود خریداران بوده و همه خریداران می بایست نسخه پشتیبان کلیه داده های مورد نیاز خود را در جایی غیر از تجهیزات و سرورهای پارسی وب پاسارگاد نگهداری نمایند. در صورت بروز هر مشکل و عدم توانایی بازگرداندن اطلاعات از آرشیو بکاپ هیچگونه اعتراضی مسموع نخواهد بود و پارسی وب پاسارگاد در این زمینه هیچگونه مسئولیتی ندارد.

۲۰,۲ مسئولیت بکاپ گرفتن در سرویس های سرورهای اختصاصی و سرورهای مجازی صرفا به عهده خود خریدار می باشد و پارسی وب پاسارگاد در این زمینه هیچگونه مسئولیتی ندارد.

۲۰,۳ پارسی وب پاسارگاد جهت امنیت بیشتر، از کلیه فایلهای خریداران بصورت هفتگی نسخه پشتیبان تهیه می کند. این نسخه پشتیبان حداکثر تا یک هفته نگهداری خواهد شد. پارسی وب پاسارگاد تعهدی نسبت به صحت و کارکرد این نسخه ها ندارد.

۲۰,۴ تمام نسخه های پشتیبان بر روی محلی خارج از دسترسی خریدار نگهداری می شود.

۲۰,۵ پارسی وب پاسارگاد تعهدی نسبت به ارائه رایگان داده های موجود در آرشیوهای خود به خریدار ندارد.

۲۰,۶ پارسی وب پاسارگاد هیچگونه مسئولیتی در مورد صحت نسخه پشتیبان و بروز بودن آنها را ندارد.

۲۱. حل اختلاف و مرجع قضاوت

۲۱,۱ در صورت بروز اختلاف، جهت رفع اختلاف، خریدار موظف است بدوا نسبت به اعلام موضوع به واحد روابط عمومی ویا دفتر مدیریت پارسی وب پاسارگاد اقدام نموده و رسید کتبی دریافت نماید. تا موضوع مورد رسیدگی واقع گردد در صورت عدم حصول نتیجه پس از ۱۵روزکاری، خریدار می تواند به شورای انتظامی سازمان نظام صنفی مراجعه نموده تا موضوع مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد.

۲۲. سلب اختیار

۲۲,۱ طرفین قرارداد نسبت به اجرای کلیه مفاد قرارداد ملزم می باشند و هیچکدام از طرفین قرارداد نمی تواند با عدم اجرای ماده های قرارداد خود را فارغ از سایر مواد قرارداد قلمداد نماید.

۲۳. خسارات قراردادی و رفع مسئولیت

۲۳,۱ خدمات پارسی وب پاسارگاد به همان شکلی که هستند ارائه می شوند و هیچگونه گارانتی صریح و ضمنی شامل آنها نمی گردد. ضمنا هیچگونه ضمانتی مانند مطابق نیاز خریدار بودن، بی عیب بودن، عدم قطعی، امنیت و … ارائه نمی شود. همه ضمانتهای کتبی و شفاهی در مورد سرویسهای پارسی وب پاسارگاد که توسط کارکنان یا نمایندگان و یا سایرین ارائه شوند فاقد اعتبار می باشند. پارسی وب پاسارگاد هیچگونه خسارتی بابت عملکرد سرویس خود به هر نحو نمی پردازد. پارسی وب پاسارگاد تحت هیچ شرایطی مسئول حوادث احتمالی (مانند از دست رفتن داده ها روی سرور) نخواهد بود.

۲۳,۲ سقف خسارات اثبات شده توسط مرجع رفع اختلاف به خریدار برای هریک از انواع سرویسها حداکثر معادل هزینه پرداختی آن سرویس توسط خریدار بوده و پارسی وب پاسارگاد هیچگونه مسئولیتی در قبال جبران خساراتی مازاد بر این مبلغ نخواهد داشت.

۲۴. اقامتگاه قانونی طرفین

۲۴,۱ نشانی و اقامتگاه قانونی پارسی وب پاسارگاد در وب سایت رسمی آن قید گردیده و اقامتگاه کاربر نیز همان محلی است که در فرم پنل کاربر توسط ایشان ثبت گردیده است و هر گونه تغییر در نشانی و اقامتگاه باید به اطلاع طرف دیگر برسد. ارسال هرگونه مکاتبات و اوراق عادی و رسمی به این نشانی ها، ابلاغ شده واقعی تلقی می شود.

۲۵. فورس ماژور

۲۵,۱ پارسی وب پاسارگاد هیچگونه مسئولیتی در برابر عدم انجام تعهدات خود در هنگام موارد فورس ماژور مانند بلایای طبیعی، جنگ، شورش، آشوب اجتماعی، انفجار، اعتصاب، حملات سایبری و محدودیتهای دولتی و تحریم را ندارد. با این حال در صورت بروز چنین مواردی پارسی وب پاسارگاد تلاش خود را برای کاهش اثرات این موارد را می نماید. تحریم و عدم امکان تبادل ارز از موارد فورس ماژور خواهد بود.

۲۶. پذیرش مواد توافقنامه و ضوابط

۲۶,۱ با پرداخت مبلغ فاکتور و یا عضویت در سایت پارسی وب پاسارگاد، خریدار مواد توافقنامه و ضوابط پارسی وب پاسارگاد را پذیرفته و نیازی به اخذ امضاء از خریدار وجود ندارد.

۲۷. نسخ قرارداد

۲۷,۱ این قرارداد در ۲۷ ماده طبق ماده ۱۰ قانون مدنی ایران در دونسخه تنظم گردیده که به مهر و امضای گروه فناوری اطلاعات پارسی وب پاسارگاد و امضای الکترونیکی خریدار می باشد، دارای اعتبار یکسان و برابر است.

۲۷,۲ خریدار در هنگام خرید، و با زدن تیک پذیرش این قرارداد، کلیه مفاد قرارداد را می پذیرد. به استناد ماه ۱۰ قانون مدنی، مفاد این قرارداد بین طرفین نافذ و لازم الاجرا خواهد بود.

طراحی و توسعه منحصر به فرد برای پارسی وب پاسارگاد توسط آرا تیم

هاست لینوکس

هاست پربازدید

هاست ارزان

ثبت دامنه

دامنه ارزان

خرید سرویس اختصاصی